Verklaring van Ebenezer Operatie Exodus, betreffende de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties

 

13 januari 2017

Verklaring van Ebenezer Operatie Exodus, betreffende de resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, die de IsraŽlische nederzettingen veroordeelt

Wij, het Internationale Bestuur van Ebenezer Operatie Exodus, samen met Ebenezer medewerkers en vrijwilligers uit meer dan vijftig landen wereldwijd, accepteren de Veiligheid Raad resolutie2334 die op 23 december 2016 aangenomen was, niet. Deze resolutie stelt ten onrechte dat de IsraŽlische nederzettingen in Samaria en Judea, inclusief Oost Jerusalem, ďgeen rechtsgeldigheidĒ hebben en een ďflagrante schending van de internationale wetĒ zijn. Deze resolutie is in overeenstemming met de recente resoluties geadopteerd door de UNESCO†(de VN-organisatie voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie) en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, die de historische binding met Jeruzalem en het historische hart van IsraŽl ontkennen. Door dit te doen, zetten de Verenigde Naties, en haar agentschappen, en de overgrote meerderheid van de naties, hun oneerlijke en onrechtvaardige behandeling van IsraŽl voort, wat een vrije democratische natie is op basis van de beginselen van een rechtstaat.

Het historische recht van het Joodse volk op hun vaderland IsraŽl werd erkend in de San Remo overeenkomst van april 1920 en het Mandaat over Palestina van juli 1922, en unaniem goedgekeurd door de raad van de Volkenbond en werd ondertekend door de belangrijkste geallieerde mogendheden. Dit maakte het internationaal verdrag juridisch bindend voor alle Lidstaten en het Convenant van de Volkenbond zelf (art.no 22). Deze rechten zijn wettelijk beschermd in Art. 80 van het Handvest van de Verenigd Naties.

Wij geloven dat de Levende God, de Enig Waarachtige God, de Schepper van hemel en aarde, de God van Abraham, Isaac en Jacob is en de God en Vader van Yeshua de Messias ( Jezus Christus). God heeft het Joodse volk gekozen, Hij heeft ze een bijzondere plek tussen alle natiŽn gegeven, en Hij houdt van hen (Deuteronomium 7:6-8). Door Zijn verbonden met het Joodse Volk heeft Hij het land IsraŽl aan hen gegeven, inclusief heel Jeruzalem, Judea en Samaria, als hun beloofde land. Deze verbonden, met al hun beloftes zijn bevestigd door de dood en opstanding van Yeshua de Messias (Romeinen 15:8) Wij geloven dat de Bijbel het eeuwige Woord van God is, het is Goddelijk geÔnspireerd, onfeilbaar en volledig op het gebied van geloof en gedrag (2Timotheus 3: 16-17, 2 Petrus 1:20-21).

Daarom erkennen wij dat het Joodse Volk het recht heeft om naar IsraŽl terug te keren, om te wonen in IsraŽl, inclusief heel Jeruzalem en Judea en Samaria, in overeenstemming met de Bijbel.

 

Wij verklaren:

  • 1. God houdt van IsraŽl en het Joodse volk met Zijn trouw en blijvende liefde, zoals geproclameerd is in Jeremia 31:3-9.
  • 2. Het verbond van God met Abraham en zijn nakomelingen, zoals beschreven in Genesis 12:3, betekent dat de volkeren en naties die IsraŽl zegenen, gezegend zullen worden door God, en de volkeren en naties, die IsraŽl vervloeken, zullen door God vervloekt worden. God geeft een ernstige waarschuwing aan iedere natie die Jerusalem aanvalt in Zacharia 12:9.
  • 3. God heeft in een eeuwig verbond met IsraŽl, het land IsraŽl gegeven aan het Joodse volk als hun erfgoed en eeuwig vaderland. God is getrouw en houdt zijn beloften voor eeuwig (Genesis 17:7-9; Psalm 105:8-11).
  • 4. De alijah, dat is de terugkeer van het Joodse volk naar hun oude vaderland IsraŽl, en de wedergeboorte van IsraŽl zijn de vervulling van Gods profetieŽn in de Bijbel. God zelf geeft daarom het Joodse volk het recht op leven en voorspoed in IsraŽl, met inbegrip van heel Samaria, Jeruzalem en Judea (EzechiŽl hoofdstukken 36 & 37; Jesaja 11:11-12).
  • 5. Jeruzalem in zijn geheel verenigd, is de eeuwige hoofdstad van IsraŽl. God geeft een ernstige waarschuwing in Joel 3:1-2 & 16-21 aan elke natie of volk dat probeert Jeruzalem of IsraŽl te verdelen, of om het Joodse volk te verdrijven van hun rechtmatige plaats.
  • 6. God roept naties en regeringen op om het bestaan van IsraŽl als staat te erkennen in overeenstemming met Zacharia 2:8.
  • 7. Wij steunen de staat IsraŽl, en haar recht om te bestaan in vrede, haar recht om voorspoedig te zijn, en haar recht om zichzelf te verdedigen tegen alle dreigingen van haar vijanden.

Daarom doen wij een dringend beroep bij alle naties van de aarde en hun regeringen, om IsraŽls onbetwistbaar recht om te bestaan te steunen in het land dat God hen gegeven heeft, en haar recht op Jeruzalem als haar eeuwige, verenigde hoofdstad.

De God van IsraŽl is trouw en Hij zal Zijn volk beschermen. Wij zullen echter niet zwijgen ten aanzien van onjuiste en onrechtvaardige beweringen van VN-Veiligheidsraad resolutie 2334. De geschiedenis leert ons dat de zonde van nalaten net zo ernstig is als de zonde van de daad. De meest voorkomende zonde van nalatigheid is om te zwijgen, wanneer een individu, een groep of een natie wordt behandeld met vooroordelen, onderdrukking en vervolging. Daarom staan wij met IsraŽl voor haar recht om de toekomst van het Joodse volk te bepalen en voor haar recht om zichzelf te verdedigen en te leven binnen veilige grenzen.

Wij staan achter IsraŽl!

Leden van het Internationale Bestuur van Ebenezer Emergency Fund

 

signatures

 

Printbare versie van deze pagina