Operatie Exodus - Een onderdeel van Ebenezer Emergency Fund International - Gebed

Gebed

Ebenezer Operatie Exodus verwacht de voortgang van haar roeping helemaal van gebed en voorbede. Voorbede is steeds de basis geweest van deze organisatie vanaf het begin, want wij realiseren ons dat alijah geestelijke oorlogsvoering betekent. Al die jaren heeft Ebenezer ervaren dat gebed voor de terugkeer van het Joodse volk uit de landen waarheen zij verdreven waren, heftig bestreden werd door demonische machten!

De Bijbel leert ons duidelijk dat alijah in Gods plan ligt. Hij is degene die Zijn Joodse volk thuis brengt zoals er staat in Jesaja 43:5-6 lees verder»

Alijah Gebedsgroepen

Weest niet verschrikt en vreest niet. Heb Ik het u niet van oudsher doen horen en verkondigd? Gij zijt mijn getuigen: is er een God buiten Mij? Er is geen andere Rots, Ik ken er geen” … Denk hieraan, Jakob; Israël, want gij zijt mijn knecht (dienaar NBV,HSV); Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israël; gij wordt door Mij niet vergeten”. NBG Jesaja 44:8 en 21

We mogen ons verheugen in een groei van het aantal alijah-gebedsgroepen in Nederland. Het is nu meer dan ooit nodig om op de bres te staan voor de “knecht Israël”. In de volgende plaatsen komen 1 keer in de maand mensen bijeen om te bidden voor de vervulling van de profetieën aangaande de terugkeer van het volk Israël: lees verder»

Aanmelden als gebedspartner

Als u een gebedspartner wilt worden dan kunt u zich melden bij st. Ebenezer Operatie-Exodus, op ons e-mail adres: gebed@ebenezer.nl. Graag ontvangen we dan van u de volgende gegevens; Titel (mijnheer, mevrouw), Initialen, Achternaam. Adres en Postcode, Stad, eventueel het e-mail adres.